Doświadczenie

Projekt „Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne” wpisuje się w misję i dotychczasowe działania Instytutu Łukasiewicza, koncentrującego swoje zainteresowania w szczególności na problematyce zdrowia publicznego.

Przewodnik_okladka1Specjalizujemy się w działalności informacyjno-edukacyjnej. Realizujemy projekty na zlecenie agend Ministerstwa Zdrowia, m.in. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2013 r. prowadziliśmy kampanię adresowaną do lekarzy, upowszechniającą wiedzę o prawnych i psychologicznych aspektach przemocy w rodzinie – „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. Partnerami kampanii były Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

POWSTRZYMAJ-PIJANEGO-KIEROWCEW 2014 r. opracowaliśmy działania informacyjno-edukacyjnych skierowanych do świadków sytuacji, w której osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu zamierza prowadzić samochód – „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

Wydajemy książki i materiały edukacyjne poświęcone profilaktyce uzależnień. W 2013 i 2015 r. ukazały się zbiory wywiadów z ekspertami: „Uzależnienia behawioralne” oraz „Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży”.

Koordynatorem projektu „Alkohol i papierosy…” jest Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza, były redaktor naczelny „Świata Problemów” (2009-2010), autor publikacji poświęconych uzależnieniom (m.in. „Rozmowy o uzależnionych kobietach” – 2007). Współtwórca Krakowskiej Akademii Profilaktyki (od 2009), szef ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Postaw na rodzinę!” i „Przeciw pijanym kierowcom”.