Gospodarka

Dochody z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych wyniosły w 2014 roku 17,9 mld zł – były aż o 6,3% niższe, niż prognozowano i mniejsze, niż w 2013 roku (dane Ministerstwa Finansów).

Akcyza na wyroby tytoniowe to drugie, po paliwach, źródło dochodów akcyzy – w praktyce to ok. 8% całości krajowych wpływów podatkowych. W ciągu ostatnich 10 lat akcyza od paczki papierosów wzrosła o ok. 200%. Obecnie podatki (akcyza i VAT) to ok. 85% ceny paczki papierosów – czytamy w raporcie „Akcyza na papierosy. Wyższa stawka – niższe wpływy” przygotowanym przez PricewaterhouseCoopers sp. z o. o.

W 2012 roku z akcyzy na wyroby tytoniowe do budżetu wpłynęło najwięcej – 18,6 mld zł. Rok później dochody z tego tytułu spadły do poziomu 18,2 mld zł, w ubiegłym roku odnotowano kolejny spadek, o 300 mln zł. Spadki odnotowano pomimo znacznych wzrostów stawki akcyzy. Zdaniem ekspertów to właśnie podniesienie akcyzy powoduje mniejsze dochody – rośnie szara strefa, a część palaczy przerzuca się na tańsze produkty zastępcze (np. e-papierosy). Z danych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że skala szarej strefy w Polsce wynosi już 25 proc.

– Działania Służby Celnej ujawniły proceder unikania opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych polegający na udostępnianiu w miejscach sprzedaży detalicznej maszyn do wytwarzania papierosów oraz wykorzystanie cygar do produkcji papierosów – podaje Najwyższa Izba Kontroli. Ten proceder skłonił Ministerstwo Finansów do zmiany prawa i opodatkowania także papierosów wytwarzanych z pomocą udostępnionych maszyn.

Obecnie stawka akcyzy w Polsce wynosi 206,76 zł za każde 1.000 sztuk papierosów i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej. Ostatnia podwyżka z 2014 roku pozwoliła Polsce osiągnąć wymagane unijnymi przepisami minimum podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Tym samym nasz kraj nie jest zobligowany do dalszego podnoszenia akcyzy – ewentualne kroki w tej sprawie są dobrowolne.