Ile palą Polacy?

Papierosy pali 27% Polaków (31% mężczyzn i 24% kobiet). Szczyt rozpowszechnienia tytoniu w Polsce przypadł w roku 1982 – codziennie paliło wówczas aż 60% mężczyzn i 30% kobiet. Spadek konsumpcji nastąpił w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, jednak odsetek palących kobiet maleje najwolniej. W ostatnich latach ciągle pozostaje na tym samym poziomie (Ch, Cz. Ciecierski, R. Cherukupalli, M. Weresa, Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, Paryż 2011).

Polscy palacze sięgają średnio po 17 papierosów dziennie. Jak obrazuje poniższa tabela, 88% regularnych palaczy wypala dziennie przynajmniej pół paczki a ponad 50% – całą paczkę lub więcej.

Papierosy wypalane przez regularnych palaczy

Najczęstszą formą, w jakiej sprzedawany jest tytoń w Polsce, są papierosy. Tendencje w sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce pokazuje poniższa tabela. Tendencje w sprzedazy papierosow