Słowa-klucze

PIKTO_papierosy3

Wszelkie wyroby wyprodukowane z tytoniu, np. papierosy, cygara, cygaretki i tytoń fajkowy, a także inne, zawierające tytoń lub jego składniki (z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę).

PIKTO_papierosy-bezdymne

Wyroby tytoniowe przeznaczone do wąchania, ssania, żucia lub wprowadzania do organizmu w innej postaci, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę.

PIKTO_papierosy2

Wyrób tytoniowy w postaci rurki zrobionej z cienkiej bibuły, w której umieszczona jest mieszanka tytoniowa. Podczas palenia papierosa do organizmu palacza przedostaje się nikotyna i wiele szkodliwych substancji chemicznych.

PIKTO_benzo(a)piren

Składnik dymu papierosowego, uboczny produkt powstający w wyniku spalania tytoniu. Substancje smoliste (w tym węglowodory aromatyczne, np. antracyny i benzopiren) są zaliczane do rakotwórczych substancji chemicznych. Mogą powodować raka płuc.

PIKTO_nikotyna

Organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych. Nikotynę, która jest silną substancją psychoaktywną, zawiera m.in. tytoń.

PIKTO_uzaleznieni-od-palenia

Przewlekłe i nawracające schorzenie, do którego prowadzi palenie papierosów. Charakteryzuje się trzema rodzajami objawów: behawioralnymi, fizjologicznymi oraz objawami w zakresie zmian procesów poznawczych. Zespół uzależnienia od tytoniu został sklasyfikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (F17.2).

PIKTO_papierosy-elektroniczne

Papieros elektroniczny, czyli urządzenie do inhalacji składające się z akumulatora, grzałki i pojemnika z płynem. Roztwór zawiera najczęściej glikol propylenowy, glicerynę i nikotynę w różnym stężeniu. Podgrzany płyn zamienia się w mgłę wdychaną przez użytkownika.